Хотели от ЙОП.БГ

Професионална гимназия Димитър Маринов, Град Вълчедръм - Документи

Контакти

Професионална гимназия Димитър Маринов

Град Вълчедръм, Община Вълчедръм
ул. Евлоги Георгиев 1

Телефон: 097442313
GSM: 0879003861

Документи

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 20212022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 20212022 учебна година)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи