Начало

Професионална гимназия Димитър Маринов, Град Вълчедръм

Контакти

Професионална гимназия Димитър Маринов

Град Вълчедръм, Община Георги Дамяново

Информация

График на дейностите по приемане на ученици в 8-ми клас за учебната 2019-2020

Сайтът не се обновява, поради неподновяване!

 --------------------------------

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19

Обявление образователен медиатор

График на дейностите по приемане на ученици в 8-ми клас за учебната 2019-2020

ИНФОРМАЦИЯ относно COVID-19

За повече информаци, моля посетете: www.mh.government.bg